( 1 нова )" /> ( 1 нова )" />

Обяви ( 1 нова )

РЕКЛАМА • Очакваме кучило "Д" в началото на април

  05

  мар

  Dariya vom Belovodski

  Развъден КРК 03411, DGStB 66331

   

  Постижения:
  VJP 73 т. Sil (глас на поглед)
  HZP o.sp. 191 т. Победител
  VGP I/306 т. TF, Победител
  Härtenachweis
  van Willebrand -Освободена (ДНК тест Хановер)
  HD - Освободена (А), OCD - Освободена,
  ED - Освободена
  Форма sg 10 / Косъм sg 11
  Височина 61 / Дължина 63
  Цвят: Braunschimmel (кафявопъстър)

   


   

   

  Otto vom Falkenberg

  ZB-Nr: 215739, ZR-Nr: 285/11-II, DGstB-Nr: 65780, gew.: 10.02.2011

   

  Постижения:
  VJP 70 т.
  HZP m.Sp. 220 т. Хегевалд
  VGP I./320 ÜF т. Sw II /,Btr /,Sj-DD
  Härtenachweis
  van Willebrand – Освободен (ДНК тест Хановер)
  HD - Освободен (А), OCD – Освободен, ЕD - Освободен
  Геномна развъдна стойност HD 95, OCD 95
  Форма sg 11 / Косъм sg 11
  Височина 65 / Дължина 66
  Цвят:Braunschimmel (кафявопъстър)

   


   

  www.vom-schnepfenhain.com

   « Всички събития