Предстоящи събития

РЕКЛАМА • ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

  15

  фев

  До: Членовете на РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ

  "ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР" гр.Асеновград

   

  ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

   

  Управителният съвет на РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ "ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР", със седалище - гр. Асеновград, област Пловдив, ул. "Оборище" № 40, ф.д 4339/2001 г., свиква Общо събрание на членовете на клуба, което ще се проведе на 27.03.2010 г. от 11:00 часа в гр. Казанлък в "Крънско ханче ".

   

  при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС на дейността за изминалия период;

  2. Избор на нови органи на управление;

  3. Прием на нови членове;

  4. Разни;

  При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   

  Крънското ханче се намира на 3 км от град Казанлък по пътя за Шипка.

  GPS координати: 42.37 / 25.23

  Карта на местноста

   

  Допълнителна информация на тел.0888 453 822 или 0893 749 811 Георги Тодоров

   « Всички събития