Предстоящи събития

РЕКЛАМА • ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

  10

  ное

  До: Членовете на РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ

  "ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР" гр.Асеновград

   

  ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

   

  Управителният съвет на РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ "ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР", със седалище - гр. Асеновград, област Пловдив, ул. "Оборище" № 40, ф.д 4339/2001 г., свиква Общо събрание на членовете на клуба, което ще се проведе на 10.11.2009г. от 10:00 часа в ресторант „Панорама"- с.Брестник.

  при следния дневен ред:

  1. Промяна на Устава;

  2.Отчет за изминалата година;

  3. Избор на нови органи на управление;

  3. Прием на нови членове.

  При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   

  Ако има предложения за промяна на датата и мястото моля обадете се на: GSM 0888 453 822 - Георги Тодоров или на e-mail: drahthaar.bg@abv.bg

   « Всички събития