Предстоящи събития

РЕКЛАМА • Обява за провеждане на Есенни изпитания за развъдна пригодност HZP и Съюзни изпитания за ловна пригодност VGP

  12

  авг

  Обява за провеждане на Есенни изпитания за развъдна пригодност HZP и Съюзни изпитания за ловна пригодност VGP на Сдружението Германски Дратхаар , VDD e.V. - Vereins Deutsch-Drahthaar - EDV-Nr. 2100, в сътрудничество с Републикански Клуб Германски Дратхаар, /RKDD/ България

   

  В сътрудничество с българския Републикански Клуб Германски Дратхаар ( RKDD Bg. ), член на Световния съюз Германски Дратхаар DDWV e.V. VDD е.V. - Vereins Deutsch-Drahthaar - EDV-Nr. 2100 - сдружение Германски Дратхаар ще проведе изпитанията - Три есенни изпитания за развъдна пригодност / HZP / и Едно съюзно изпитание за ловна пригодност / VGP /.

  HZP на 14, 15, и 16 октомври 2022 г. около гр. Айтос, България.

  VGP на 15 и 16, октомври 2022 г. около гр. Айтос, България.

   

  Есенни изпитания за развъдна пригодност - HZP без работа по топла заешка диря около 8500 Айтос - България

   

  Дати на провеждане: 14, 15, и 16 октомври 2022 г.

  Място на провеждане: около град Айтос.

  Главен организатор: Тодор Христов , организатор документи : Георги Тодоров.

  Ръководител на изпитанията: Зигфрийд Пфаф, Зомервег 26, 63831 Вийзен, Германия.

  Краен срок за записване: 15 септември 2022 г.валидна е датата на изпращане на оригиналното родословие и заплащане на таксата по Еконт.

  До изпитанията се допускат всички кучета, които съответстват на устава на JGHV §23 (валиден от 20.03.2016 г.).

  Кучетата трябва да са родени в предходната година. Освен това до участие се допускат и до три месеца по-възрастни кучета. Допълнително за участие в  HZP се допускат кучета, родени в същата календарна година.

  Собственикът на записаното за участие куче трябва да е член на клуб, членуващ в JGHV.

  Изпитанията ще се проведат по правилата на правилника на JGHV - VZPO- Stand 2017.

  Собственикът и водачът се подчиняват на изискванията на правилника за провеждане (VZPO- Stand 2017) от момента на подаването на заявлението за участие на кучето.

  Един водач може да води на едно развъдно изпитание не повече от 2 кучета и трябва да притежава валиден ловен билет.

  Към деня на изпитанието кучетата трябва да имат валидна имунизация против бяс (поставена минимум 21 дни преди датата на изпитанието).

  Записвания при: Георги Тодоров, 8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, България, тел: +359 888 453822, с коректно попълнен формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) заедо с Родословие от Сдружение Германски Дратхаар или от чуждестранна родословна книга, призната от Международната федерация по кинология (FCI), копия на формуляри от вече издържани съюзни изпитания и развъдни изложби или цухтшао. Ако изброените документи не са налични в оригинал преди започване на изпитанието, кучето не може да бъде допуснато до участие. Таксата за участие не се възстановява. (В случай на невъзможност изпитанието да бъде проведено таксата за участие ще бъде възстановена, като от нея ще бъдат приспаднати единствено разходите по връщането на таксата!)

  Изпитна такса за членове на РКДД: 200 лв.(двеста лева) или евровата равностойност  от 103  на участник - да се заплати в срока на записването ( 15 септември 2022 г.).

  Изпитна такса за нечленове на РКДД (изключая колегите от Srpski Deutsch Drahthaar Klub) 250 лв. (двеста и петдесет лева) или евровата равностойност от 130 € на участник - да се заплати в срока на записването (15 септември 2022 г.)

  (Записаните но неплатили  таксата за участие в указаният срок и записаните след изтичане срока за записване дължат такса в двоен размер от обявения или губят правото си да учавсват в изпитанията.)

  Срокът на записване не касае кучетата учавстващи на Internationale Hegewald-Zuchtprüfung von 28.09.-01.10.2022 in Borken 

   

  На изпитанието могат да се явят максимум 5 кучета в една група.

   

  Изтегли формуляр 1 за попълване (Formblat 1 Stand 2019-1) от тук.

  Изтегли формуляр 1 образец  от тук.

   

   

  ЗАПИСВАНЕ:

  Комплекта документи за записване  съдържа:

  - Коректо попълнен екземпляр Формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) в оригиналният файлов формат .  

  - Родословие сканирано копие в Pdf. Формат лице и гръб с коректно попълнено име на собственика на кучето съответстващо на името на собственика във формуляр 1.

  - Сканирани копия на всички формуляри от вече положени изпитания, развъдни изложби или цухтшао.

  - Сканирано копие само от страницата с ваксинация за бяс от ветеринарният паспорт.

  Гореизброените документи в електронен Pdf. формат изпратете на имейл адреса на Георги Тодоров:

  georgi.todorov@drahthaar.bg

  - Оригиналното родословие заедно с таксата за участие (квитанция за която ще получите с документите от изпитанията) , изпратете по ЕКОНТ в срока на записване на адрес:

   

  8277 Лозенец , ул. „ Велека " 1 А,  за:  Георги Тодоров, тел: 0888 453822.

  Прeди изпращане позвънете!

   

  Важно:  Всеки участник в HZP трябва да си осигури дивеч за полагане на влачените дири. Трябва да се носи минимум един заек (може домашен заек, но да не е бял или черно-бял) и една патитица. Ако участника иска дирята да се положи с две животни (например дирята се полага с един заек, а на края на дирята се поставя друг чист заек) тогава трябва да има минимум два заека и две патици. Живата патица за изпитанието във вода се осигурява от организаторите на изпитаниетоУчастника трябва да носи със себе си минимум 4 патрона ( 2 бр. номер 11 и 2 бр. номер 5). 

   

   


   

   

  Съюзни изпитания за ловна пригодност VGP   TF / ÜF, с дневна/ нощна кървава диря, и донасяне на лисица от кошара около 8500 Айтос - България

   

  Дата на провеждане: 15 и 16 октомври 2022 г.

  Място на провеждане: около град Айтос.

  Главен организатор: Ивайло Кибритев , организатор документи : Георги Тодоров.

  Ръководител на изпитанията: Ханс - Йорг Мертенс , Папенбух 20 , 31228 Пейне , Германия.

  Краен срок за записване: 15 септември 2022 г.валидна е датата на изпращане на оригиналното родословие и заплащане на таксата по Еконт.

  На изпитанието в една група могат да се явят максимум 4 кучета.

  При кървавата диря се използва кръв от червен дивеч и се полага чрез накапване или тампон.

  Способностите на кучето да търси се проверяват в гората.

  Донасяне на лисица от влачена диря и донасяне на лисица с преминаване на препятствие се тества на подходящо място съгласно изпитния регламент в гората.

  До изпитанията се допускат всички кучета, които съответстват на устава на JGHV §23 (валиден от 20.03.2016 г.).

  Кучетата не трябва да са родени в същата календарна година.

  Собственикът на записаното за участие куче трябва да е член на клуб, членуващ в JGHV.

  Изпитанията ще се проведат по правилата на правилника на JGHV - VGPO- Stand 2017.

  Собственикът и водачът се подчиняват на изискванията на правилника за провеждане (VZPO- Stand 2017) от момента на подаването на заявлението за участие на кучето.

  Един водач може да води на едно изпитание не повече от 2 кучета и трябва да притежава валиден ловен билет.

  Към деня на изпитанието кучетата трябва да имат валидна имунизация против бяс (поставена минимум 21 дни преди датата на изпитанието).

  Записвания при: Георги Тодоров, 8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, България, тел: +359 888 453822, с коректно попълнен формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) заедо с Родословие от Сдружение Германски Дратхаар или от чуждестранна родословна книга, призната от Международната федерация по кинология (FCI), сканирани Pdf. формуляри от вече издържани съюзни изпитания, развъдни изложби или цухтшао. Ако кучето вече е издържало дисциплината претърсване с патица в обрасъл водоем трябва да представи доказателство за това и това да е отразено във Формуляр 1. Ако изброените документи не са налични в оригинал преди започване на изпитанието, кучето не може да бъде допуснато до участие. Таксата за участие не се възстановява.

   

  Изпитна такса за членове на РКДД: 300 лв.(триста лева) или евровата равностойност  от 154  на участник - да се заплати в срока на записването (10 септември 2021г.)

  Изпитна такса за нечленове на РКДД (изключая колегите от Srpski Deutsch Drahthaar Klub): 400 лв.(четиристотин лева) или евровата равностойност от 205  на участник - да се заплати в срока на записването (15 септември 2022 г.)

  ( Записаните но неплатили  таксата за участие в указаният срок и записаните след изтичане срока за записване дължат такса в двоен размер от обявения или губят правото си да учавсват в изпитанията.)

   

  Изтегли формуляр 1 за попълване (Formblat 1 Stand 2019-1) от тук.

  Изтегли формуляр 1 образец  от тук.

   

  ЗАПИСВАНЕ:

  Комплекта документи за записване  съдържа:

  - Коректо попълнен екземпляр Формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) в оригиналният файлов формат Pdf .  

  - Родословие сканирано копие в Pdf. формат с коректно попълнено име на собственика на кучето съответстващо на името на собственика във формуляр 1.

  - Сканирани копия на всички формуляри от вече положени изпитания , развъдни изложби или цухтшао.

  - Сканирано копие само от страницата с ваксинация за бяс от ветеринарният паспорт.

  Гореизброените документи в електронен Pdf. формат изпратете на имейл адреса на Георги Тодоров:

  georgi.todorov@drahthaar.bg

  - Оригиналното родословие заедно с таксата за участие - (квитанция за която ще получите с документите от изпитанията) изпратете по ЕКОНТ в срока на записване  на адрес:

   

  8277 Лозенец , ул. „ Велека " 1 А,  за:  Георги Тодоров, тел: 0888 453822.

  Прeди изпращане позвънете!

   

  Уточнение:  Всеки участник във VGP трябва да си осигури дивеч за полагане на влачените дири. Трябва да се носи минимум един заек (може домашен заек, но да не е бял или черно-бял), минимум една лисица(използваните при VGP лисици трябва да имат тегло най-малко от 3.5 кг и да са в естествено състояние с пълна дължина на опашката, допуска се без глава, предварително изкормване на лисицата не се разрешава) и минимум една мъртва патитица. Ако участника иска дирята да се положи с две животни (например дирята се полага с един заек, една лисица а на края на дирята се поставя друг чист заек , лисица) тогава трябва да има минимум два заека, две лисици и две патици. За кучета неизпитани в дисциплината претърсване с патица в обрасъл водоем:

  Живата патица за изпитанието се осигурява от организаторите на изпитанието.

  Всеки участник трябва да носи 15 патрона ( 10 бр. номер 11 и 5 бр. номер 5)

   

   « Всички събития