Предстоящи събития

РЕКЛАМА • Обяви за провеждане на: Есенни изпитания HZP, VGP и Zuchtschau, 1 - 4 октомври 2020 г. – Асеновград - България

  24

  авг

   

  Обява за провеждане на Есенни изпитания за развъдна пригодност HZP и Всестранни есенни изпитания VGP на Сдружението Германски Дратхаар , VDD e.V. - Vereins Deutsch-Drahthaar - EDV-Nr. 2100, в сътрудничество с Републикански Клуб Германски Дратхаар, /RKDD/ България

   

  В сътрудничество с българския Републикански Клуб Германски Дратхаар ( RKDD Bg. ) , член на Световния съюз Германски Дратхаар DDWV e.V. , VDD е.V. - Vereins Deutsch-Drahthaar - EDV-Nr. 2100 - сдружение Германски Дратхаар  ще проведе изпитанията -Есенно изпитание за развъдна пригодност / HZP / и Изпитание за ловна пригодност / VGP /.

  HZP на 1, 2, 3 и 4 октомври  2020 г. около гр. Асеновград, България.

  VGP на 3 и 4, октомври 2020 г. около гр. Асеновград, България.

   

  Есенни изпитания за развъдна пригодност - HZP без работа по топла заешка диря около Асеновград - България

   

  Дати на провеждане: 1, 2, 3 и 4 октомври 2020 г.

  Място: около град Асеновград.

  Главен организатор: Д-р Васил Желязков, организатор документи : Георги Тодоров.

  Ръководител на изпитанията: Зигфрийд Пфаф, Зомервег 26, 63831 Вийзен, Германия.

  Краен срок за записване: 19 септември 2020 г., валидна е датата на изпращане на имейла за записване.

  До изпитанията се допускат всички кучета, които съответстват на устава на JGHV §23 (валиден от 20.03.2016 г.).

  Кучетата трябва да са родени в предходната година. Освен това до участие се допускат и до три месеца по-възрастни кучета. Допълнително за участие в  HZP се допускат кучета, родени в същата календарна година.

  Собственикът на записаното за участие куче трябва да е член на клуб, членуващ в JGHV.

  Изпитанията ще се проведат по правилата на правилника на JGHV - VZPO- Stand 2017.

  Собственикът и водачът се подчиняват на изискванията на правилника за провеждане (VZPO- Stand 2017) от момента на подаването на заявлението за участие на кучето.

  Един водач може да води на едно развъдно изпитание не повече от 2 кучета и трябва да притежава валиден ловен билет.

  Към деня на изпитанието кучетата трябва да имат валидна имунизация против бяс.

  Записвания при: Георги Тодоров, 8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, България, тел: +359 888 453822, с коректно попълнен формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) заедо с Родословие от Сдружение Германски Дратхаар или от чуждестранна родословна книга, призната от Международната федерация по кинология (FCI), копия на формуляри от вече издържани съюзни изпитания и развъдни изложби или цухтшао. Ако изброените документи не са налични в оригинал преди започване на изпитанието, кучето не може да бъде допуснато до участие. Таксата за участие не се възстановява.(В случай на невъзможност изпитанието да бъде проведено таксата за участие ще бъде възстановена, като от нея ще бъдат приспаднати единствено разходите по връщането на таксата!)

   

  Изпитна такса за членове на РКДД: 150 лв.(сто и петдесет лева) или евровата равностойност  от 77 на участник - да се заплати в срока на записването ( 19 септември 2020 г.).

  Изпитна такса за нечленове на РКДД 200 лв.(двеста лева) или евровата равностойност от 103 на участник - да се заплати в срока на записването (19 септември 2020 г.)

  (Записаните но неплатили  таксата за участие в указаният срок и записаните след изтичане срока за записване дължат такса в двоен размер от обявения или губят правото си да учавсват в изпитанията.)

  На изпитанието могат да се явят максимум 5 кучета в една група.

   

  Изтегли формуляр 1 за попълване (Formblat 1 Stand 2019-1) от тук.

  Изтегли формуляр 1 образец от тук.

   

  ЗАПИСВАНЕ:

  Комплекта документи за записване  съдържа:

  - Коректо попълнен екземпляр Формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) в оригиналният файлов формат .  

  - Родословие сканирано копие в Pdf. формат с коректно попълнено име на собственика на кучето съответстващо на името на собственика във формуляр 1.

  - Сканирани копия на всички формуляри от вече положени изпитания , развъдни изложби или цухтшао.

  - Сканирано копие само от страницата с ваксинация за бяс от ветеринарният паспорт.

  Гореизброените документи в електронен Pdf. формат изпратете на имейл адрес:

  georgi.todorov@drahthaar.bg

  - Таксата за участие (квитанция за която ще получите с документите от изпитанията) изпратете по ЕКОНТ на адрес:

   

  8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас , ул. „ Велека " 1 А,  за:  Георги Тодоров, тел: 0888 453822.

  При необходимост от съдействие позвънете!

  Важно: - В деня преди датата на участие до 19 часа, всеки участник трябва да се регистрира за изпитанието, като представи на организатора по документите оригиналното родословие на кучето си в едно със ветеринарния паспорт с валидна към момента ваксина бяс и заверен ловен билет!

  Куче и водач без представяне на гореизброените документи губи правото си на участие в изпитанието!

   

  Важно:  Всеки участник в HZP трябва да си осигури дивеч за полагане на влачените дири. Трябва да се носи минимум един заек (може домашен заек, но да не е бял или черно-бял) и една патитица. Ако участника иска дирята да се положи с две животни (например дирята се полага с един заек, а на края на дирята се поставя друг чист заек) тогава трябва да има минимум два заека и две патици. Живата патица за изпитанието във вода се осигурява от организаторите на изпитанието. Участника трябва да носи със себе си минимум 4 патрона ( 2 бр. номер 11 и 2 бр. номер 5). 

   

  Обявата можете да свалите от тук

   


   

   

  Есенни изпитания за ловна пригодност VGP ÜF / TF , с дневна/ нощна следа около Асеновград - България

   


  Дата на провеждане: 3 и 4 октомври 2019 г.

  Място: около Асеновград - България

  Главен организатор: Д-р Васил Желязков, организатор документи : Георги Тодоров.

  Ръководител на изпитанията: Георги Тодоров , Крайморска 38, 8277 Лозенец - България.

  Краен срок за записване: 20 септември 2020 г., валидна е датата на изпращане на имейла за записване.

  На изпитанието в една група могат да се явят максимум 4 кучета.

  При кървавата диря се използва кръв от червен дивеч и се полага чрез накапване или тампон.

  Способностите на кучето да търси се проверяват в гората.

  Донасяне на лисица от влачена диря и донасяне на лисица с преминаване на препятствие се тества на подходящо място съгласно изпитния регламент в гората.

  До изпитанията се допускат всички кучета, които съответстват на устава на JGHV §23 (валиден от 20.03.2016 г.).

  Кучетата не трябва да са родени в същата календарна година.

  Собственикът на записаното за участие куче трябва да е член на клуб, членуващ в JGHV.

  Изпитанията ще се проведат по правилата на правилника на JGHV - VGPO- Stand 2017.

  Собственикът и водачът се подчиняват на изискванията на правилника за провеждане (VZPO- Stand 2017) от момента на подаването на заявлението за участие на кучето.

  Един водач може да води на едно изпитание не повече от 2 кучета и трябва да притежава валиден ловен билет.

  Към деня на изпитанието кучетата трябва да имат валидна имунизация против бяс.

  Записвания при: Георги Тодоров, 8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, България, тел: +359 888 453822, с коректно попълнен формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) заедо с Родословие от Сдружение Германски Дратхаар или от чуждестранна родословна книга, призната от Международната федерация по кинология (FCI), сканирани Pdf. формуляри от вече издържани съюзни изпитания, развъдни изложби или цухтшао. Ако кучето вече е издържало дисциплината претърсване с патица в обрасъл водоем трябва да представи доказателство за това и това да е отразено във Формуляр 1. Ако изброените документи не са налични в оригинал преди започване на изпитанието, кучето не може да бъде допуснато до участие. Таксата за участие не се възстановява.

   

  Изпитна такса за членове на РКДД: 250 лв.(двеста и петдесет лева) или евровата равностойност  от 128 на участник - да се заплати в срока на записването (19 септември 2020г.)

  Изпитна такса за нечленове на РКДД: 300 лв.(триста лева) или евровата равностойност от 154 на участник - да се заплати в срока на записването (19 септември 2020г.)

  ( Записаните но неплатили  таксата за участие в указаният срок и записаните след изтичане срока за записване дължат такса в двоен размер от обявения или губят правото си да учавсват в изпитанията.)

   

  Изтегли формуляр 1 за попълване (Formblat 1 Stand 2019-1) от тук.

  Изтегли формуляр 1 образец от тук.

   

  ЗАПИСВАНЕ:

  Комплекта документи за записване  съдържа:

  - Коректо попълнен екземпляр Формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) в оригиналният файлов формат .  

  - Родословие сканирано копие в Pdf. формат с коректно попълнено име на собственика на кучето съответстващо на името на собственика във формуляр 1.

  - Сканирани копия на всички формуляри от вече положени изпитания , развъдни изложби или цухтшао.

  - Сканирано копие само от страницата с ваксинация за бяс от ветеринарният паспорт.

  Гореизброените документи в електронен Pdf. формат изпратете на имейл адрес:

  georgi.todorov@drahthaar.bg

  - Таксата за участие (квитанция за която ще получите с документите от изпитанията) изпратете по ЕКОНТ на адрес:

   

  8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас , ул. „ Велека " 1 А,  за:  Георги Тодоров, тел: 0888 453822.

  При необходимост от съдействие позвънете!

  Важно: - В деня преди датата на участие до 19 часа, всеки участник трябва да се регистрира за изпитанието, като представи на организатора по документите оригиналното родословие на кучето си в едно със ветеринарния паспорт с валидна към момента ваксина бяс и заверен ловен билет!

  Куче и водач без представяне на гореизброените документи губи правото си на участие в изпитанието!

   

  Уточнение:  Всеки участник във VGP трябва да си осигури дивеч за полагане на влачените дири. Трябва да се носи минимум един заек (може домашен заек, но да не е бял или черно-бял), минимум една лисица(използваните при VGP лисици трябва да имат тегло най-малко от 3.5 кг и да са в естествено състояние с пълна дължина на опашката, допуска се без глава, предварително изкормване на лисицата не се разрешава) и минимум една мъртва патитица. Ако участника иска дирята да се положи с две животни (например дирята се полага с един заек, една лисица а на края на дирята се поставя друг чист заек , лисица) тогава трябва да има минимум два заека, две лисици и две патици. За кучета неизпитани в дисциплината претърсване с патица в обрасъл водоем

  - Живата патица за изпитанието се осигурява от организаторите на изпитанието.

  Всеки участник трябва да носи 8 патрона ( 4 бр. номер 11 и 4 бр. номер 5)


  Обявата можете да свалите от тук

      


  Zuchtschau - оценяване на форма и косъм с придобиване на развъдна пригодност

   

  На 1, 2, 3 и 4 октомври 2020 г.  паралелно  с HZP и VGP ще се проведе, Zuchtschau при развъдния съдия  Зигфрид Пфафф.

  Място на провеждане :

  Ринга на Хотелски комплекс „40 те извора " гр. Асеновград .

   

  Записване при Д-р. Васил Желязков.

   

  Необходими документи за записване :

  Коректно попълнен Формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) оригиналния файлов формат.

  Сканирано родословието в Pdf.

  Удостоверения за успешно преминати VJP и HZP  или  VGP сканирано Pdf.

  Удостоверения, че кучето е освободено от HD , OCD и ED сканирани Pdf .

  Härtenachweis - удостоверение  (заверено в JGHV) сканирано Pdf.

   

  Собствениците на кучета, които вече са покрили тези изисквания да изпратят копия от документите и

  Формуляр  1 (Formblat 1 Stand 2019-1) изтеглен от  тук.  до Д-р. Васил Желязков на имейл:

   

  vasil.zheliazkov@drahthaar.bg

   

  и да заплатят таксата до 19 септември 2020  г. към касата на РКГД - за уточнения: Георги Тодоров: 0888 453822.

   Кучетата, които ще участват на HZP 2020 г. ще се записват на място след успешно преминаване на изпитанието. 

   

  Такса оценка: 50 лв. на куче - Да се заплати до края на срока за записване !

   

  УС на РКГД напомя, че на ОС от 2015 г.  е прието изследването за Вилебранд да стане задължително условие за придобиване на развъдна пригодност.  В разплод ще се допускат само кучета, които не са болни от синдрома на Вилебранд и не са негови преносители.

   

  Важно: През всички дни, в които ще се провеждат изпитания ще бъде организирано вземане на кръв от кучетата за изследване за синдрома на Вилебранд (хемофилия). Изследването струва 40 евро. Всеки желаещ може да изследва кучето си. Разходите за транспорта до Ветеринарния институт по генетика в гр. Хановер в Германия  се поемат от РКДД.

   

  Уточнения и въпроси за документите:

  Д-р. Васил Желязков  -  +359 885 889152

   

  Обявата можете да свалите от тук


   

   « Всички събития