Предстоящи събития

РЕКЛАМА • Обява за провеждане на ПРОЛЕТНИ ИЗПИТАНИЯ ЗА МЛАДИ КУЧЕТА VJP - 2020 г

  03

  фев

  Обява за провеждане на ПРОЛЕТНИ ИЗПИТАНИЯ ЗА МЛАДИ КУЧЕТА - VJP

  на  Съюз Германски Дратхаар  / VDD  e.V.  / (EDV 2100) в сътрудничество с Републикански Клуб Германски Дратхаар /RKDD/ България

   

   Съюз Германски Дратхаар - VDD  e.V. съвместно с Републикански клуб Германски Дратхаар RKDD-BG - пълноправен член на DD-WV Световен съюз Германски Дратхаар, провежда VJP - Пролетно изпитание за млади кучета.

   

  Термин на провеждане: 18. / 19. / 20. / и 21. Март  2020 г.

  Място на провеждане: България, около градовете - Айтос, Бургас, Карнобат, Поморие.

   

  Точните дати и графика за явяване на кучетата ще се публикува на старницата на сайта на RKDD www.drahthaar.bg след изтичане на крайният срок за записване и обработката на документите.

   

  Ръководител на изпитанието: Зигфрид Пфафф, Зоммервег 26, 63831 Вийзен , Германия -  VDD- група Хесен

   

  Краен срок на записване: 01. 03. 2020 г. До изпитанието ще бъдат допуснати 50 кучета.

  Критерии за графика: 1. Дата на подаване на документи за участие.                                                                                         

                                           2. Членството в РКДД.

  Такса за участие в изпитанието за членове на RKDD: 150 лв (сто и петдесет лева). на участник за едно изпитание.

  Такса за участие за нечленуващи в РКДД но членове на други клубове членуващи в DDVW, VDD e.V и JGHV : 200 лв (двеста лева)

   

  (Извадка от:

  Правилник за Съюзни изпитания за развъдна пригодност VZPO)

  § 3.  Записване за участие

  (2) а) Собственикът на записаното за участие куче трябва да е член на клуб, членуващ в JGHV.

   

  (Подаване на молба за членство и плащане на членски внос автоматично дават право на участие като член на клуба.)

  Таксата за участие не подлежи на връщане.

  Таксата трябва да се заплати най-късно до 01. 03. 2020 г.

  ( Записаните, но неплатили  таксата за участие в указаният срок, както и подалите документи след изтичане на срока за записване дължат такса за участие в двоен размер от обявения независимо от членството. За дата на подаване се счита датата на подаване на документите в куриерската служба. Квитанция за платената такса ще получите в деня на изпитанието при връщане на документите!)

  На изпитанието могат да се явят максимум 5 кучета в една група.

  Родословие от Сдружение Германски Дратхаар или от чуждестранна родословна книга, призната от Международната федерация по кинология (FCI) с коректно попълнена графа „ Предадено на; Име и адрес на купувача; Подпис на развъдчика.". Доказателства за вече положени изпитания и отличителни белези. Кучетата с чип трябва да имат лепенка с номера на чипа върху указаното в родословието място !

   

   

  Комплекта документи, който съдържа: 3 броя оригинали попълнени и подписани от заявителя формуляр 1 (2019_1).pdf в едно с оригиналното родословие  на кучето,  изпратете   по куриерска служба Еконт до:

   

  8277 Лозенец общ. Царево, ул. „Велека" 1 А, за Георги Тодоров - тел: +359 888 453822

   

  формуляр 1 (2019_1).pdf  който ще попълните, запаметите и разпечатате  

  изтеглете от тук.

  / Важно! Ако не можете да отворите .pdf файла през браузъра, инсталирайте Adobe Acrobat Reader. Изтеглете го от тук ! /

  / Важно! За ваше улеснение попълнен образец на: формуляр 1 (2019 1) с превод на български изтеглете от тук /

   

  Всеки водач трябва да притежава валиден ловен билет. В деня на изпитанието всеки водач трябва да си носи по 3 броя ловни патрони № 11 или 10 или 9 калибър 12.

  В деня на изпитанието, кучетата трябва да имат свидетелство за валидна имунизация против бяс. Постарайте се своевременно, най-малко 4 седмици преди датата на явяване да имунизирате кучето и да проверите дали това е отбелязано в паспорта на кучето.

  Всеки участник в изпитанието трябва да спазва предписанията на JGHV, като могат да бъдат добавяни специфични за страните изисквания.

   

  Организатори на изпитанието:

   

  Инж. Тодор Гичев           -  тел: +359 885 441445  главен организатор.

  Георги Тодоров     -  тел: +359 888 453822  записване за участие.

  Тодор Христов      -  тел: +359 886 434436 въпроси относно настаняване и ловни райони.

  Ивайло Кибритев  -  тел: +359 885 977801 въпроси относно настаняване и ловни райони.

   

   

  Настаняване:  Хижа "Строител" , с. Тополица общ. Айтос

   

  /условията за настаняване ще поместим допълнително , хижата разполага с 54 легла и механа с камина за 70 човека , ТЕЦ , WI-FI/

   

  Изтеглете обявата в PDF

   

   « Всички събития