Предстоящи събития

РЕКЛАМА • Обява за насрочване на заседание на членовете на УС на РКГД - 02.02.2020 г.

  20

  яну

  О Б Я В А

  за насрочване на заседание на членовете на УС на РКГД, което ще се проведе на 02.02.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на комплекс „Четирдесетте извора“ гр. Асеновград.

   

  Във връзка с изтичане на мандата на Управителният съвет на РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР и организирането на отчетно изборно събрание, насрочвам заседание на Управителният съвет, което ще се проведе при следният дневен ред:
  - Обсъждане на финансовият отчет за 2020 година и за изминалия пет годишен период.
  - Изготвяне на списък с отпадналите членове поради неплащане на членски внос.
  - Разглеждане на предложения за промени в устава на сдружението.
  - Разни.


  На основание Чл.55 и Чл.56 от устава на РКГД свиквам присъствено заседание на УС на РКГД на 02.02.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на комплекс „Четирдесетте извора“ – гр. Асеновград.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на РКГД:
  Георги Христозов

   

  Изтеглете обявата тук (.pdf)

   « Всички събития