Предстоящи събития

РЕКЛАМА • Обяви за провеждане на: Есенни изпитания HZP, VGP и Zuchtschau, 17-19 октомври 2019 г. - ДЛС "ТРАКИЯ" ( местност Чекерица ) - България

  12

  сеп

  Обява за провеждане на Есенни изпитания за развъдна пригодност HZP и Всестранни есенни изпитания VGP на Сдружението Германски Дратхаар , VDD e.V. - Vereins Deutsch-Drahthaar - EDV-Nr. 2100 , в сътрудничество с Републикански Клуб Германски Дратхаар, /RKDD/ България

   

  В сътрудничество с българския Републикански Клуб Германски Дратхаар ( RKDD Bg. ) , член на Световния съюз Германски Дратхаар DDWV e.V. , VDD е.V. - Vereins Deutsch-Drahthaar - EDV-Nr. 2100 - сдружение Германски Дратхаар  ще проведе изпитанията -Есенно изпитание за развъдна пригодност / HZP / и Изпитание за ловна пригодност / VGP /.

  HZP на 17, 18 и 19 октомври  2019 г. около гр. Пазарджик - ДЛС "ТРАКИЯ" (местност Чекерица), България.

  VGP на 18 и 19, октомври 2019 г. около гр. Пазарджик - ДЛС "ТРАКИЯ"(местност Чекерица), България.

   

  Есенни изпитания за развъдна пригодност - HZP без работа по топла заешка диря около Пазарджик , на територията на ДЛС "ТРАКИЯ" (местностЧекерица) - България

   

  Дати на провеждане: 17 и 18 октомври 2019 г.

  Място: около град Пазарджик и на територията на ДЛС "ТРАКИЯ" (местност Чекерица).

  Главен организатор: Д-р Васил Желязков, организатор документи : Георги Тодоров.

  Ръководител на изпитанията: Зигфрийд Пфаф, Зомервег 26, 63831 Вийзен, Германия.

  Краен срок за записване: 30 септември 2019 г., валидна е датата на подаване на документите в куриерската служба.

  До изпитанията се допускат всички кучета, които съответстват на устава на JGHV §23 (валиден от 20.03.2016 г.).

  Кучетата трябва да са родени в предходната година. Освен това до участие се допускат и до три месеца по-възрастни кучета. Допълнително за участие в  HZP се допускат кучета, родени в същата календарна година.

  Собственикът на записаното за участие куче трябва да е член на клуб, членуващ в JGHV.

  Изпитанията ще се проведат по правилата на правилника на JGHV - VZPO- Stand 2017.

  Собственикът и водачът се подчиняват на изискванията на правилника за провеждане (VZPO- Stand 2017) от момента на подаването на заявлението за участие на кучето.

  Един водач може да води на едно развъдно изпитание не повече от 2 кучета и трябва да притежава валиден ловен билет.

  Към деня на изпитанието кучетата трябва да имат валидна имунизация против бяс.

  Записвания при: Георги Тодоров, 8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, България, тел: +359 888 453822, с коректно попълнен формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) заедо с Родословие от Сдружение Германски Дратхаар или от чуждестранна родословна книга, призната от Международната федерация по кинология (FCI), копия на формуляри от вече издържани съюзни изпитания и развъдни изложби или цухтшао. Ако изброените документи не са налични в оригинал преди започване на изпитанието, кучето не може да бъде допуснато до участие. Таксата за участие не се възстановява.

   

  Изпитна такса за членове на РКДД: 150 лв.(сто и петдесет лева) или евровата равностойност  от 77 на участник - да се заплати в срока на записването (30 септември 2019г.)

  Изпитна такса за нечленове на РКДД 200 лв.(двеста лева) или евровата равностойност от 103 на участник - да се заплати в срока на записването (30 септември 2019г.)

  (Записаните но неплатили  таксата за участие в указаният срок и записаните след изтичане срока за записване дължат такса в двоен размер от обявения или губят правото си да учавсват в изпитанията. Това условие не се отнася единствено за участниците на Хегевалд 2019.)

  На изпитанието могат да се явят максимум 5 кучета в една група.

   

  Изтегли формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) от тук.

  Изтегли формуляр 1 образец  от тук.

   

  ЗАПИСВАНЕ:

  Комплекта документи за записване  съдържа:

  -Коректо попълнен и подписан в 3 (три) оригинални екземпляра Формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1).  

  -Родословие-оригинал с коректно попълнено име на собственика на кучето съответстващо на името на собственика във формуляр 1.

  -Копия на всички формуляри от вече положени изпитания , развъдни изложби или цухтшао.

  -Копие само от страницата с ваксинация за бяс от ветеринарният паспорт.

  Комплекта документи заедно с таксата за участие (квитанция за която ще получите с документите от изпитанията) изпратете по ЕКОНТ на адрес:

   

  8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас , ул. „ Велека " 1 А,  за:  Георги Тодоров, тел: 0888 453822.

  При необходимост от съдействие позвънете!

   

  Важно:  Всеки участник в HZP трябва да си осигури дивеч за полагане на влачените дири. Трябва да се носи минимум един заек (може домашен заек, но да не е бял или черно-бял) и една патитица. Ако участника иска дирята да се положи с две животни (например дирята се полага с един заек, а на края на дирята се поставя друг чист заек) тогава трябва да има минимум два заека и две патици. Живата патица за изпитанието във вода се осигурява от организаторите на изпитанието. Участника трябва да носи със себе си минимум 4 патрона ( 2 бр. номер 11 и 2 бр. номер 5). 

   

   

  Есенни изпитания за развъдна пригодност - HZP с работа по топла заешка диря около Пазарджик и на територията на  ДЛС "ТРАКИЯ" (местност Чекерица) - България

   

  Дата на провеждане: 19 октомври 2019 г.

  Място: около град Пазарджик , на територията на ДЛС "ТРАКИЯ" (местност Чекерица).

  Главен организатор: д-р Васил Желязков, организатор документи : Георги Тодоров.

  Ръководител на изпитанията: Зигфрийд Пфаф, Зомервег 26, 63831 Вийзен, Германия.

  Краен срок за записване: 30 септември 2019 г., валидна е датата на подаване на документите в куриерската служба.

  До изпитанията се допускат всички кучета, които съответстват на устава на JGHV §23 (валиден от 20.03.2016 г.).

  Кучетата трябва да са родени в предходната година. Освен това до участие се допускат и до три месеца по-възрастни кучета. Допълнително за участие в  HZP се допускат кучета, родени в същата календарна година.

  Собственикът на записаното за участие куче трябва да е член на клуб, членуващ в JGHV.

  Изпитанията ще се проведат по правилата на правилника на JGHV - VZPO- Stand 2017.

  Собственикът и водачът се подчиняват на изискванията на правилника за провеждане (VZPO- Stand 2017) от момента на подаването на заявлението за участие на кучето.

  Един водач може да води на едно развъдно изпитание не повече от 2 кучета и трябва да притежава валиден ловен билет.

  Към деня на изпитанието кучетата трябва да имат валидна имунизация против бяс.

  Записвания при: Георги Тодоров, 8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, България, тел: +359 888 453822, с коректно попълнен формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) заедо с Родословие от Сдружение Германски Дратхаар или от чуждестранна родословна книга, призната от Международната федерация по кинология (FCI), копия на формуляри от вече издържани съюзни изпитания и развъдни изложби или цухтшао. Ако изброените документи не са налични в оригинал преди започване на изпитанието, кучето не може да бъде допуснато до участие. Таксата за участие не се възстановява.

   

  Изпитна такса за членове на РКДД: 150 лв.(сто и петдесет лева) или евровата равностойност  от 77 на участник - да се заплати в срока на записването (30 септември 2019г.)

  Изпитна такса за нечленове на РКДД 200 лв.(двеста лева) или евровата равностойност от 103 на участник - да се заплати в срока на записването (30 септември 2019г.)

  (Записаните но неплатили  таксата за участие в указаният срок и записаните след изтичане срока за записване дължат такса в двоен размер от обявения или губят правото си да учавсват в изпитанията. Това условие не се отнася единствено за участниците на Хегевалд 2019.)

  На изпитанието могат да се явят максимум 5 кучета в една група.

   

  Изтегли формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) от тук.

  Изтегли формуляр 1 образец от тук.

   

  ЗАПИСВАНЕ:

  Комплекта документи за записване  съдържа:

  -Коректо попълнен и подписан в 3 (три) оригинални екземпляра Формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1).  

  -Родословие-оригинал с коректно попълнено име на собственика на кучето съответстващо на името на собственика във формуляр 1.

  -Копия на всички формуляри от вече положени изпитания , развъдни изложби или цухтшао.

  -Копие само от страницата с ваксинация за бяс от ветеринарният паспорт.

  Комплекта документи заедно с таксата за участие (квитанция за която ще получите с документите от изпитанията)  изпратете по ЕКОНТ на адрес:

   

  8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас , ул. „ Велека " 1 А,  за:  Георги Тодоров, тел: 0888 453822.

  При необходимост от съдействие позвънете!

   

  Важно:  Всеки участник в HZP трябва да си осигури дивеч за полагане на влачените дири. Трябва да се носи минимум един заек (може домашен заек, но да не е бял или черно-бял) и една патитица. Ако участника иска дирята да се положи с две животни (например дирята се полага с един заек, а на края на дирята се поставя друг чист заек) тогава трябва да има минимум два заека и две патици. Живата патица за изпитанието във вода се осигурява от организаторите на изпитанието. Участника трябва да носи със себе си минимум 4 патрона ( 2 бр. номер 11 и 2 бр. номер 5). 

   

   


   

   

  Есенни изпитания за ловна пригодност VGP ÜF / TF , с дневна/ нощна следа - около Пазарджик и ДЛС "ТРАКИЯ" (местност Чекерица) - България

   

  Дата на провеждане: 18 и 19 октомври 2019 г.

  Място: около Пазарджик и ДЛС "ТРАКИЯ" (местност Чекерица) - България

  Главен организатор: Д-р Васил Желязков, организатор документи : Георги Тодоров.

  Ръководител на изпитанията: Отмар Кламп, Юбер дем Фейхер 15, 56357 Нидервалменах, Германия.

  Краен срок за записване: 30 септември 2019 г., валидна е датата на подаване на документите в куриерската служба.

  На изпитанието в една група могат да се явят максимум 4 кучета.

  При кървавата диря се използва кръв от червен дивеч и се полага чрез накапване или тампон.

  Способностите на кучето да търси се проверяват в гората.

  Донасяне на лисица от влачена диря и донасяне на лисица с преминаване на препятствие се тества на подходящо място съгласно изпитния регламент в гората.

  До изпитанията се допускат всички кучета, които съответстват на устава на JGHV §23 (валиден от 20.03.2016 г.).

  Кучетата не трябва да са родени в същата календарна година.

  Собственикът на записаното за участие куче трябва да е член на клуб, членуващ в JGHV.

  Изпитанията ще се проведат по правилата на правилника на JGHV - VGPO- Stand 2017.

  Собственикът и водачът се подчиняват на изискванията на правилника за провеждане (VZPO- Stand 2017) от момента на подаването на заявлението за участие на кучето.

  Един водач може да води на едно изпитание не повече от 2 кучета и трябва да притежава валиден ловен билет.

  Към деня на изпитанието кучетата трябва да имат валидна имунизация против бяс.

  Записвания при: Георги Тодоров, 8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, България, тел: +359 888 453822, с коректно попълнен формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1) заедо с Родословие от Сдружение Германски Дратхаар или от чуждестранна родословна книга, призната от Международната федерация по кинология (FCI), копия на формуляри от вече издържани съюзни изпитания, развъдни изложби или цухтшао. Ако кучето вече е издържало дисциплината претърсване с патица в обрасъл водоем трябва да представи доказателство за това и това да е отразено във Формуляр 1. Ако изброените документи не са налични в оригинал преди започване на изпитанието, кучето не може да бъде допуснато до участие. Таксата за участие не се възстановява.

   

  Изпитна такса за членове на РКДД: 250 лв.(двеста и петдесет лева) или евровата равностойност  от 128 на участник - да се заплати в срока на записването (27 септември 2015г.)

  Изпитна такса за нечленове на РКДД: 300 лв.(триста лева) или евровата равностойност от 154 на участник - да се заплати в срока на записването (27 септември 2015г.)

  ( Записаните но неплатили  таксата за участие в указаният срок и записаните след изтичане срока за записване дължат такса в двоен размер от обявения или губят правото си да учавсват в изпитанията.)

   

  Изтегли формуляр 1 формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1)  от тук.

  Изтегли формуляр 1 образец от тук.

   

  ЗАПИСВАНЕ:

  Комплекта документи за записване който съдържа:

  -Коректо попълнен и подписан в 3 (три) оригинални екземпляра Формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1).  

  -Родословие-оригинал с коректно попълнено име на собственика на кучето съответстващо на името на собственика във формуляр 1.

  -Копия на всички формуляри от вече положени изпитания , развъдни изложби или цухтшао. Ако кучето вече е издържало дисциплината претърсване с патица в обрасъл водоем трябва да представи доказателство за това и това да е отразено във Формуляр 1.

  -Копие само от страницата с ваксинация за бяс от ветеринарният паспорт.

  Комплекта документи заедно с таксата за участие изпратете по ЕКОНТ на адрес:

   

  8277 Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас , ул. „ Велека " 1 А,  за:  Георги Тодоров, тел: 0888 453822.

  При необходимост от съдействие позвънете!

   

  Уточнение:  Всеки участник във VGP трябва да си осигури дивеч за полагане на влачените дири. Трябва да се носи минимум един заек (може домашен заек, но да не е бял или черно-бял), минимум една лисица(използваните при VGP лисици трябва да имат тегло най-малко от 3.5 кг и да са в естествено състояние с пълна дължина на опашката, допуска се без глава, предварително изкормване на лисицата не се разрешава) и минимум една мъртва патитица. Ако участника иска дирята да се положи с две животни (например дирята се полага с един заек, една лисица а на края на дирята се поставя друг чист заек , лисица) тогава трябва да има минимум два заека, две лисици и две патици. За кучета неизпитани в дисциплината претърсване с патица в обрасъл водоем - Живата патица за изпитанието се осигурява от организаторите на изпитанието. Всеки участник трябва да носи 8 патрона ( 4 бр. номер 11 и 4 бр. номер 5)

   


   

   

   

  Zuchtschau - оценяване на форма и косъм с придобиване на развъдна пригодност

   

  На 17 и 18 октомври 2019 г. от 9:00 - 12:00 и от 13:00 - 16:00 часа паралелно  с HZP и VGP ще се проведе, Zuchtschau при развъдния съдия  Отмар Кламп.

  Място на провеждане :

  Ринга на Хотелски комплекс „40 те извора " гр. Асеновград .

   

  Записване при Георги Тодоров.

   

  Необходими документи за записване :

  Коректно попълнен Формуляр 1 (Formblat 1 Stand 2019-1)

  Копие на родословието.

  Удостоверения за успешно преминати VJP и HZP  или  VGP.

  Удостоверения, че кучето е освободено от HD , OCD и ED.

  Härtenachweis - удостоверение  (заверено в JGHV).

   

  Собствениците на кучета, които вече са покрили тези изисквания да изпратят копия от документите и

  Формуляр  1 (Formblat 1 Stand 2019-1)  до Георги Тодоров на имейл:

  georgi.todorov@drahthaar.bg

   

  и да заплатят таксата до 30 септември 2019 г. Кучетата, които ще участват на HZP 2019 г. ще се записват на място след успешно преминаване на изпитанието. 

   

  Такса оценка: 50 лв. на куче - Да се заплати докрая на срока за записване !

   

  УС на РКГД напомя, че на ОС от 2015 г.  е прието изследването за Вилебранд да стане задължително условие за придобиване на развъдна пригодност.  В разплод ще се допускат само кучета, които не са болни от синдрома на Вилебранд и не са негови преносители.

   

  Важно: През всички дни, в които ще се провеждат изпитания ще бъде организирано вземане на кръв от кучетата за изследване за синдрома на Вилебранд (хемофилия). Изследването струва 40 евро. Всеки желаещ може да изследва кучето си. Разходите за транспорта до Ветеринарния институт по генетика в гр. Хановер в Германия  се поемат от РКДД.

   

  Уточнения и въпроси:

   

  Георги Тодорв     -  +359 888 453822

  Васил Желязков  -  +359 885 889152

   

   « Всички събития