Предстоящи събития

РЕКЛАМА • ТЕСТ ЗА РАБОТА ВЪВ ВОДА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО HEGEWALD 2019

  18

  юни

  На 06 юли 2019 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив ще се проведе тест за работа на вода за допускане до участие на Хегевалд 2019 година. 

  Таксата за участие е 70 лв,

  За кучета, на които собствениците не са членове на РКДД - 100 лв

  Краен срок за записване 1 юли, с формуляр 1 и заплащане на таксата.

   

  За да бъде допуснато до участие в Хегевалд, съответното куче трябва да покрие следните задължителни критерии:
  - да е издържало успешно VJP изпит с минимум 65 точки, като оценките за работа по заешка диря, използване на носа и търсене трябва да са минимум "много добър" (9-11 точки).  
  - трябва да покаже убедителна работа във вода
  - на предварителното оценяване за форма и косъм да получи минимум оценки добър (6)/добър (6) и да има ясно изразена брада.
  - да има успешен тест за твърдост към хищници
  - да има сертификати от д-р Peter Schunk, удостоверяващи, че кучето е освободено от HD, OCD и ED.

  Кучета, които не са изпълнели тези критерии няма да се допускат до теста!

   

  Необходими документи, които трябва да се подготвят:
  - коректно попълнен формуляр 1   
  - Копие на родословието (лице и гръб)
  - копие от формуляр 3 от VJP
  - копие на картончето за твърдост към хищници
  - копие на сертификатите за HD, OCD и ЕD
  - копие на сертификата за Вилебранд (ако има такъв)

   

  Посечените документи да се носят в деня на теста заедно с оргиналите!
  За уточнения относно документите: 0885889152 - д-р Васил Желязков 

  За уточнения относно мястото на сборния пункт: 0887 85 85 77 - Сашо Райчев

   

  Изтеглете обявата тук (.pdf)

   

   « Всички събития