Предстоящи събития

РЕКЛАМА • Регистрация за международното изпитание HZP (2100) в Сърбия „Сребрно езеро“, което ще се проведе от 23.10. до 26.10.2019 г.

  23

  апр

  Регистрация за международното изпитание HZP (2100) в Сърбия - Сребрно езеро

   

  Уважаеми членове на VDD e.V. / DD-WV e.V.,

  За да можем да започнем на време с организацията за международна HZP изпитание в Сърбия, Ви молим да обърнете внимание на следните указания.

  Надяваме се, че това ще ни даде яснота за броя на участниците, като по този начин ще можем да реагираме при отклоняващ се брой участници.

  В момента планираме до 96 участника, които са разделени на 3 полеви блока и 3 водни блока / Форма и Косъм

  Имат право да участват само членове на VDD e.V (DD-WV e.V.) !!

  Тъй като ще се проведе и развъдна изложба, съответните документи на участващите кучета трябва да бъдат представени в копие (по електронната поща):

  1. Копие от родословието на FCI

  2. VJP сертификат на JGHV с най-малко 65 точки.
      - Дисциплина „Работа по следа“                   оценена най-малко с много добър (9 т.)
      - Дисциплина „Използване на обонянието“    оценена най-малко с много добър (9 т.)
      - Дисциплина „Търсене“                               оценена най-малко с много добър (9 т.)

  3. Удостоверение, че кучето е свободно от тазобедрена дисплазия (HD) + Остеохондроза дисеканс (OCD) (Прегледът следва да бъде извършен от д-р Петер Шунк)

  4. Удостоверение за преминат тест за злоба

  5. Регистрация чрез формуляр 1 (актуална версия 2018-2)

  Родителите на участващите кучета трябва да са годни за развъждане в съответствие с Развъдния правилник на VDD.

  Кучета, за които е установено, че в предшестващите ги поколения има кучета, които са изключени от разплод, не могат да бъдат допуснати до това изпитание.

  Регистрацията може да бъде извършена веднага след изпитанието VJP-2019 на два етапа.

  За регистрацията са необходими следните документи:


  I.
  1. Регистрацията съгласно актуалната версия на формуляр 1 на JGHV (2018-2)
  2. Копие от родословието на FCI
  3. Копие от документа с оценките от VJP (вж. по-горе)

  След получаване на тези документи мястото се запазва и потвърждава по електронната поща.

  До крайния срок (15.07.2019 г.) трябва да се подадат следните документи и да се преведе таксата за участие:

  II.

  4. Резултат от изследванията за HD + OCD (д-р Петер Шунк)

  5. Удостоверение за преминат тест за злоба

  6. Квитанция за плащане на таксата за участие в размер на 130,00 евро с името на кучето, името на водача и името на страната-членка. (Данните за превода на таксата за участие ще бъдат изпратени с потвърждението.)

  След крайния срок за регистрация (15.07.2019 г.), по организационни причини не могат да се приемат повече регистрации.

  Моля, обърнете внимание на цялостната и адекватна имунизация (бяс и т.н.) на Вашето куче.

  „!! Имунизационният паспорт на участващото куче и всички документи, изброени по-горе, трябва да бъдат на разположение при регистрацията в деня на изпита в ОРИГИНАЛ. Кучета, за които оригиналните документи не могат да бъдат представени, не могат да участват !!“

  Моля изпращайте всички заявления за участие само по е-Mail (като документите са с добро качество) на следните електронни адреси:

      - Aszyk@t-online.de
      - elektroaugstein@aol.com

  Ще се видим в Сърбия!

  Канцелария на DD-WV e.V.

   

  Обявата можете да свалите от тук (.pdf формат)

   « Всички събития