Предстоящи събития

РЕКЛАМА • ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО 77 МЕЖДУНАРОДНИ РАЗВЪДНИ ИЗПИТАНИЯ ХЕГЕВАЛД ГР. БИЛЕРБЕК, ГЕРМАНИЯ ОТ 29 СЕПТЕМВРИ ДО 02 ОКТОМВРИ 2010

  16

  юли

  Организатор Клуб Германски Дратхаар Германия Изпълнение регионална Група Порта Вестфалика – КГД Ръководител изпитания Лудвиг Митруп, Аугустин Вибелт Щрасе №1, 59320 Енигерло Тел. / Факс 02524 78 95, имейл Ludwig-mittrup@t-online.de Административно седалище за времето на изпитанията Хотел Вайсенбургр Гантвег 18, 48727 Билербек Тел централа 02543 75250 Заместник Ръководител Торстен Ландвер, Баумкамп № 14, 33803 Щайнхаген Тел./Факс 05204 7944, имейл s.goldbecker@freenet.de Касиер Гудрун Фелдман, Лизе Майтнер Щр. № 13, 48718 Гешер Тел 02542 916868р Факс 02542 916998, имейл info@feldmann-bau.de Банкови сметки VDD Ports Westfalica, Банкова сметка № 307 034 601 Фолксбанк Гютерсло, Канков Код 478 601 25 IBAN : DE45 4786 0125 0307 0346 01 BIC GENODEM1GTL Настаняване /също и за други хотели/ Хотел Вайсенбург, Тел. 02543-75-0, Факс 02543-75 275 www.weissenburg.de

  Организатор

  Клуб Германски Дратхаар Германия

  Изпълнение

  регионална Група Порта Вестфалика - КГД

  Ръководител изпитания

  Лудвиг Митруп, Аугустин Вибелт Щрасе №1, 59320 Енигерло

  Тел. / Факс 02524 78 95, имейл Ludwig-mittrup@t-online.de

  Административно седалище за времето на изпитанията

  Хотел Вайсенбургр Гантвег 18, 48727 Билербек

  Тел централа 02543 75250

  Заместник Ръководител

  Торстен Ландвер, Баумкамп № 14, 33803 Щайнхаген

  Тел./Факс 05204 7944, имейл s.goldbecker@freenet.de

  Касиер

  Гудрун Фелдман, Лизе Майтнер Щр. № 13, 48718 Гешер

  Тел 02542 916868р Факс 02542 916998, имейл

  info@feldmann-bau.de

  Банкови сметки

  VDD Ports Westfalica, Банкова сметка № 307 034 601

  Фолксбанк Гютерсло, Канков Код 478 601 25

  IBAN : DE45 4786 0125 0307 0346 01

  BIC GENODEM1GTL

  Настаняване

  /също и за други хотели/

  Хотел Вайсенбург, Тел. 02543-75-0, Факс 02543-75 275

  www.weissenburg.de

   

  Правилник по изпитанията

  Актуален правилник от 2006 г., Заешка следа е задължителна дисциплина. Ранглистата се разделя на :

  Хегевалд издържал (HW), Хегевалд не издържал, (HZP) Есенни изпитания издържани, Есенни изпитания неиздържани. Освен тази оценка се изчислява бал въз основа на работните точки съгласно правилника по изпитанията плюс половината от сумата от оценката дадена за форма и косъм. При еднакъв брой точки се взима предвид лай, възраст и т.н.

   

  Условия за участие

  Тъй като изпитанията се провеждат в Норд Райнланд Вестфален, кучетата няма да бъдат изпитвани на жива патица.

   

  1. Кучета трябва да са вписани в племенната книга на Клуб Германски Дратхаар или да са вписани в призната от ФЦИ племенна книга в чужбина.

   

  2. Всички записали се кучета трябва да са татуирани и купирани поради съображения за защита на животните.

   

  1. А/Собствениците и водачите на кучета трябва да са членове на клуба.

  Б/ Кучетата се обявяват от клубните групи, отговорни за условията за участие. Компетентна е групата на водача.

   

  1. Минимални изисквания

  а/ Младежки клубни изпитания с минимум 65 точки

  в дисциплините заешка следа, нос и претърсване оценката трябва да е минимум много добър /9-12 точки/ . Тези данни трябва да са получени на едно Клубно изпитание.

  б/ Изисквания за форма и косъм минимум добър /добър, с видима брада

  в/ Съгласно чл. 25 от Развъдния правилник трябва да са здрави и да нямат HD. За кучета под 1 година трябва да има предварителни рентгенови снимки и оценка, че не съществува подозрение.

  г/ Условията за развъдна пригодност трябва да са спазени в смисъла на Правилника по развъдната дейност

  д/ Кучета , по млади от 15 месеца получават временна оценка за форма и косъм . Окончателната оценка се дава когато настъпи необходимата възраст за представяне на развъдно изпитание.

   

  1. Записване на кучета от чужбина /САЩ и Канада не се броят за чуждестранни/:

  • записват се директно в служба племенна книга

  • трябва да са купирани

  • трябва да са татуирани или чипирани

  • трябва да имат издържан тест за злоба

  • трябва да нямат тазобедрена дисплазия

  • те и родителите им не трябва да имат недопустими за развъдна работа дефекти. Родителите също трябва да са с доказан тест за дисплазия

   

   

  Изпитанията се проведат според правилника а есенните тестове. Задължителна е дисциплината заешка следа.

  (заешката следа е оставената следа от жив заек, който кучето не вижда или не вижда вече).

   

  Кучетата трябва да са родени след 01. Октомври 2009.

   

   

  Кучета от чужбина не представят задължителни тестове за младежки изпитания или Хегевалд. Те трябва да отговарят на стандарта за форма и косъм за да издържат международното изпитание Хегевалд.

   

   

  Необходими документи при записване на място на 29.09.2010 - Хотел Вайсенбург

  В оригинал се представят :

  - Родословие на кучето

  - изследване за тазобедрена дисплазия

  - полица за задължителна застраховка

  - здравен паспорт с ваксини /ваксина за бяс/

  - Изпитание за злоба

  Кучета, които се представят от водачи живеещи в страната, не могат да бъдат записвани като чуждестранни.

  6. Такса участие

  На куче таксата е 145 Евро. Събира се от регионалните клубове /Групи/ заедно с другите такси.

  7. Краен срок

  Вторник, 17.08.2010.

  За кучета от чужбина Понеделник, 02.08.2010

  8. Документи

  Всички документи за всяко стартиращо куче се събират от регионалните отговорници /в рамките на крайния срок/ за да бъдат изпратени на Г-жа Хайде Хаверланд - завеждащ Племенна книга на адрес както следва :

  Пощенска кутия 12р 93342 Заал ан дер Донау

  Представят се оригинали на :

  • формуляр І.

  • Формуляр за участие

  Копия се представят от

  • Родословие

  • Изпитания и удостоверения по чл. 4

   

  Участието се ограничава до 240 кучета.

  9. При записване на място в хотел Вайсенбург в Билербек се

  Представят в оригинал

  • родословие

  • здравен паспорт на кучето с неговото описание /ваксината за бяс трябва да е валидна и да не е поставена по рано от 4 седмици/

  • всички изисквани документи за участие

  • валиден ловен билет от Германия

  •  

  10. Билет

   

  Здравния паспорт и ловния билет се носят постоянно у водача на кучето. Водачи които не притежават валиден ловен билет, трябва да представят при записването си застрахователна полица с достатъчно висока стойност.

   

  11. Дивеч

  Водачите си носят дивата примамка. На участници от чужбина може да се предостави дивеч /фазан, заек/ . Моля ако е необходимо завявайте при записване.

  12. Ловно оръжие

  се предоставя от Групата организатор Порта Вестфалика на полето и ли на водата. Поради съображения за сигурност изстрелът при изпитания на вода се произвежда от специален съдия.

   

  13. Данък / Такса : Фиксираната такса Хегевалд от 2 Евро на член се заплаща по сметка на Хегевал до 31.май.2010

  14. Клубен съдия

  Съдиите трябва да са опитни и физически издръжливи, така че да могат да посрещнат високите изисквания на тестовете Хегевалд. Заявките се правят като се изпраща списък на съдиите с пълен адрес по местоживеене и членски номера.

   

  Броят на съдиите се изчислява както следва :

  (Брой на членовете : 100 + Брой записани кучета :1,5) : 2

   

  Останалите записани съдии могат да бъдат на разположение като резерва.

   

  Моля заявките да се изпращат най-късно до 09.08.2010 до Отговорник по развъдната дейност Зигурт Кронайс, Шрамлхоф 3, 93164 Лаабер, Факс 09498 / 2658.

  15. Дарения, Реклами

  Не е възможно провеждането на Изпитанията Хегевалд без дарители и благодетели. Ще се радваме на Вашето дарение или реклама в каталога ни.

  Моля за вашата помощ на горепосочената ни банкова сметка .

  Лице за контакт : Дирк Фрайхерр фн Еллер-Еберщайн .

  Тел. 05204 88167

  Факс 05204 88107

  Имейл: patthorst@t-online.de

   

  Клуб Германски Дратхаар :

  Хорст Линеман

  Председател

  Регионална Група Порта Вестфалика

  Лудвиг Митруп

  Ръководител изпитания

   « Всички събития