Новини

РЕКЛАМА • Прессъобщение от JGHV относно провеждането пролетните изпитания 2020г.

  17

  мар

  Прессъобщение относно провеждането пролетните изпитания; Март 2020 г.

  Пролетни изпитания 2020 г.


  Няма да се провеждат пролетни изпитания до 19 април 2020 г.!

  На фона на динамичното разпространение и напрегнатата ситуация по отношение на коронавируса, както и след проведени консултации с множество развъдни клубове и представители на асоциациите на ловните кучета, Ръководството на Съюза на ловните работни кучета  (JGHV) взе решение на 16 март 2020 г., спешно да помоли всички клубове, членуващи в JGHV да не провеждат пролетни изпитания. Това предписание важи за сега до 19 април 2020 г. и ще се прилага за всички федерални провинции, като важи дори и за провинции, в които все още няма официална забрана за организиране на събития.


  Ловът и ловната култура са в основата на обществото. Ръководството на JGHV моли клубовете-членове и всеки един водач на ловно куче да се въздържат от всичко, което застрашава здравето на населението и не на последно място вреди на добрата репутацията на ловците. Което означава, че трябва да се откажете от провеждането на пролетните изпитания!


  Въпросът какво ще правим след 19 април 2020 г. ще бъде решен въз основа на по-нататъшното развитие на пандемията COVID-19. Клубовете-членове, водачите на ловни кучета и съдиите ще бъдат информирани за това възможно най-рано (и в разумен срок) на началната страница на JGHV и чрез Facebook.


  В случай, че изпитанията могат да бъдат проведени след 19 април, ще бъде предложен гъвкав план на действие и практически, специфични за ситуацията условия за организиране на изпитанията, които ще бъдат публикувани от JGHV своевременно. Удължаването на срока за провеждане на изпитанията за след 3 май 2020 г., с цялата необходима гъвкавост, е изключено с оглед защита на дивеча.


  Дори ако през 2020 г. не могат да се проведат пролетните изпитания, JGHV ще търси приемливи решения заедно със съответните развъдни клубове, които да гарантират, че 2020 г. няма да бъде „нулева година" за лова и развъждането на ловни кучета.
  JGHV e.V.

   

   

  Можете да изтеглите съобщението от тук (.pdf)

   « Всички новини