Контакти

Седалище:

гр.Асеновград 4230 ул. "Оборище" № 40

e-mail: rkdd@drahthaar.bg

 

Председател на УС:

Инж. Георги Христозов
4230 гр. Асеновград ул. "Оборище" № 40

e-mail: georgi_k_hristozov@abv.bg

 

Зам.Председател на УС - Управител

 

Инж. Красимир Петров

1281 гр.Нови Искър ул. "Искърско дефиле" № 62

e-mail: krasimir.petrov@drahthaar.bg

 

Отговорник по Развъдната дейност,

племенна книга:

 

Д-р. Васил Желязков

4107 с. Брестник ул. „ Ал.Стамболийски " № 23

gsm: +359(0)885 889 152

e-mail: vasil.zheliazkov@drahthaar.bg

 

Касиер-Секретар:

 

Кирил Симеонов

7200 гр. Разград ул. „ Княз Борис " № 35 ет. 5 ап. 10

e-mail: kirilvasilevsimeonov@yahoo.es

 

Главен отговорник по Работни изпитания:

 

Инж. Тодор Гичев
9300 гр.Добрич ул. "Дунав" № 16

e-mail: gichev_todor@mail.bg

 

Звено Работни изпитания

Инж. Васил Сотиров

4107 с. Брестник ул. „Антим І" № 6

e-mail: sotirov_73@abv.bg

 

Мехмед Насуф

9759 с. Загориче ул. „ Панайот Волов " № 3

e-mail: mehmed_zagoriche@abv.bg

 

Отговорник за съдии по работни изпитания:

Инж. Ангел Чорбов

4107 с.Брестник ул. "Европа" № 11

e-mail: vahani.drahthaar@abv.bg

 

Уебсайт:


Георги Тодоров

8277 с.Лозенец ул. "Велека" № 1А

e-mail: georgi.todorov@drahthaar.bg

 

Председател на контролно-ревизионната комисия:

Инж. Огнян Димитров
7650 гр. Дулово ул. "Васил Левски" № 11

e-mail: ognian.dimitrov@drahthaar.bg

 

 


Обратна връзка

Съобщение:

Банкова сметка


BG71UBBS80021015884830

SWIFT: UBBSBGSF

РК ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР

ОББ АД