Генетични изследвания

Изследване за синдрома на Вилебранд - 35 €
Изследване за твърдокосменост - 35 €
Изследване за обремененост от предаване на HD и OC(D) - 130 €

Формуляр за генетични изследвания:
Einsendebogen_Dt-Drahthaar_mit HD-OCD-Fell-CMO