Управителен съвет

Управителен съвет на

РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР

 

Седалище:

4230 Асеновград,  ул. "Оборище" № 40

 

Председател на УС на РКГД

Зооинж. Георги Колев Христозов

4230 Асеновград,  ул. "Оборище" № 40

e-mail: rkdd@drahthaar.bg

 

 

Заместник председател на УС на РКГД,

администратор и касиер

Георги Димчев Тодоров 

8277 Лозенец, ул. Крайморска 38

e-mail: georgi.todorov@drahthaar.bg

тел: +359 888 453822

 

Отговорник по развъдната дейност,

завеждащ племенната книга на РКГД

Д-р. Васил Атанасов Желязков

4107 Брестник, ул. Ал.Стамболийски  23

e-mail: vasil.zheliazkov@drahthaar.bg

тел: +359 885 889152

 

Отговрник по работни изпитания на РКГД

за южна България

Ивайло Василев Кибритев

8115  м.с. Черно Море, ул. Черноморска 19

e-mail: ivailo.kibritev@drahthaar.bg

тел: +359 885 977801

 

Отговорник по работни изпитания на РКГД

за северна България

Йордан Мариус Софрониев

7200 Разград  ул. Априлско Въстание 27

e-mail: yordan.sofroniev@drahthaar.bg

тел: +359 896 756521