Членски внос

Чл.9. Членският внос е в размер на 50 - петдесет лева годишно, който се внася в брой в касата на Сдружението или платим по банков път в банковата сметка на Сдружението. Членският внос е дължим до 31 март от календарната година. Почетните членове се освобождават от задължение за заплащане на членски внос.

 

Ако заплащате членският си внос по банка в основание за плащане пишете:

 

- дарение за членски внос и съответната година за която плащате.

Платежното нареждане е разписката ви за платен членски внос!

 

Банкова сметка

 

BG 71 UBBS 8002 1015 8848 30

SWIFT: UBBSBGSF

РК ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР

ОББ АД

 

Ако заплащате членският си внос в касата на сдружението:

 

Изпратете парите по ЕКОНТ Експрес на адрес:

 

8277 Лозенец, ул.Крайморска 38, получател Георги Тодоров - +3598888453822

След получаване на превода ще получите квитанция за платеният от вас членски внос.