Съдии

Списък на съдиите на Републикански клуб “Германски дратхаар”

 

1. Георги Христозов - ФЦИ (all round) екстериор и изпитания

2. Йордан Софрониев - ФЦИ екстериор и изпитания

3. Спас Спасов - ФЦИ екстериор и изпитания

4. Ангел Чорбов - ФЦИ екстериор и изпитания

5. Васил Сотиров - БРФК екстериор и изпитания

6. Силвион Кисев - ФЦИ екстериор и изпитания

7. Николай Далеков - ФЦИ екстериор и изпитания

8. Младен Донев - клубен екстериор и изпитания

9. Христо Петров - клубен екстериор и изпитания

10. Тодор Гичев - БРФК екстериор и изпитания

11. Вихра Григорова - ФЦИ екстериор

12. Драган Янич - ФЦИ (all round) екстериор и изпитания

13. Азис Омур - БРФК екстериор

14. Костас Мустакидис - БРФК екстериор