Клиники за рентгеново заснемане за HD, OCD, ED

Гр. Бургас
Вет. Клиника „Байрон“
Ул. „Екзарх Йосиф“ No 3
Д-р Николай Колев
Тел. 0896 662728

Гр. София
Централна ветеринарна клиника
ул."Чавдар Мутафов" 25Б
тел. 0888 100970 , 02 4219999

Гр. Варна
Обединена Ветеринарна Клиника
Ул. „Царевец“ No 34
Д-р Светльо Христов
Тел. 0896 778263 , 052 300804

гр. Стара Загора
Вет. Клиника „Феникс“
Ул. „Стара планина“ No 9
Д-р Слави Цеков
Тел. 042 636808

Гр. Пловдив
Вет. Клиника „Заравет-Провет“
Ул. „Княз Борис I“
Д-р Васил Желязков
Тел. 0885 889152

 

Снимките се правят според техническите възможности на клиниката без значение на плаки или цифров носител. Договорената цена от РКДД е 130 лв. за всичко. В клиниките трябва да се запази предварително час тъй като рентгенологичното изследване се прави под анестезия (упойка). При посещението Ви в клиниката трябва да носите предварително попълнени формуляри за съответните изследвания HD, OCD, ED.
За въпроси и необходимост от помощ : 0888 453 822 Г. Тодоров - ОРД

формуляри за изследвания:

OCD Auswertung 18.07.2012
HD Auswertung VDD November 2012
ED Sammelmappe August 2014