Разяснения към стандарта

В описанието на стандарта е заложено какъв трябва да е германския дратхаар в идеалния случай. Цел на развъждането е описаното в него устойчиво поведението, издръжливо, благородно, средно голямо, но мощ- но куче работещо със стойка, което на базата на целесъобразната си и хармонична конструкция и на твърдото напълно защитаващо кожата окосмяване е в състояние да изпълни всички изисквания на разностранния лов, които му се поставят чак до преклонна възраст. При оценяването на едно куче трябва да се преценява степента в която недостатъците се отразяват на общия вид на кучето. Затова обединението на германския дратхаар е създало критерии, с които да се съобра- зяваме и които са свързани с правилата за развъждане. Съобразявайки се с факта че представения в стандарт на германския дратхаар е написан по подобие на тези на всички други породи кучета включително породи дребни птичари и ловни кучета са ползвани терминологии и похвати отнасящи се за германския дратхаар. Донякъде е допустима известна разлика при оценяването според

Според степента на изразеност на отклоненията от типични за породата белези, те се разделят на:
• Пороци, които изключват кучето от развъждане
• Тежки недостатъци
• Недостатъци и дефекти от чисто естетически несъвършенства

Всички дисквалифициращи пороци са подробно описани, а недостатъците и естетическите несъвършенства са приведени в примерни варианти.
При движението се наблюдават типични кучета със стабилно поведение и добри двигателни показатели, които са за предпочитане пред останалите.

 

ДИСКВАЛИФИЦИРАЩИ ПОРОЦИ:
Упоменати са както в стандарта така и в правилника за развъдна дейност. Само един от тях е достатъчен за получаване на оценка дисквалифициран.

 

Дисквалифициращи пороци са:
- неустойчивост на изстрел
- страх от дивеча

- слаб характер( агресивен, нервен, хапещ от страх)

- различни по цвят очи „стъклени очи”
- полови несъвършенства (липсващи или ненормални тестиси)
- тясно поставени кучешки зъби
- надкус, недокус или перекус
- светла носна гъба
- завита или пречупена опашка
- Несъответствие в цвета :Черни, дори и да са с петно на гърдите, бели или жълти кучета или меланж на бяло и жълто

 

ТЕЖКИ НЕДОСТАТЪЦИ наричаме изразените отклонения от типичните за породата германски дратхаар белези. Тук се включват проблеми, които влияят на постиженията при използването на кучето по предназначение. Кучета, които имат дори само един тежък недостатък, могатда получат максимална оценка задоволителен.

 

Тежки недостатъци са:
- неспокойно, страхливо или др. подобно поведение
- размери под долната или над горната граница
- кучки в мъжки тип или мъжки кучета в женски тип
- твърде къса, тясна или остра муцуна
- твърде отворени клепки
- хлътнал или „шаранов” гръб
- твърде едри и масивни кучета
- двустранно силно извърнати навън или обърнати навътре лакти
- силно изразена О или Х- постановка на краката
- твърде малко брада
- твърде дълга косъм, тънка, подобна на вълна или рядка космена покривка
- липса на подкосъм
- недостатъчна пигментация, например цвят на суха шума на козината или огнен цвят
- спънати или ситнещи движения
- устойчиво ходене в раван както при крачка така и при тръс

 

НЕДОСТАТЪЦИ са отклоненията от стандарта, които по-малко влияят на постиженията и ползването на кучето. Тези кучета получават оценка „много добър”

 

Недостатъци са например:
- недостатъчно ярко изразен полов тип
- къса муцуна

- частични или пълни клещи в захапката
- светли очи
- подвис от свободна кожа
- изпъкнала поясница
- недостатъчен тонус
- плоски гърди или ребра
- стръмна или къса крупа
- твърде закръглени крайници
- ходене в раван от време на време

 

ДЕФЕКТИ /ЧИСТО ЕСТЕТИЧНИ НЕСЪВЪРШЕНСТВА
Това са отклонения от стандарта, при които няма отклонения в постиженията и ползването на кучето. Според степента им на изразеност и честотата им, кучетата могат да получат дори оценка „отличен”

 

Естетически несъвършенства са например:
- малко плосък стоп
- твърде дълги или широки уши
- липса на вежди