Стандарт на породата

FСI Стандарт №98/29.11.2000 г.

 

Произход:
Германия.

 

Дата на публикуване на валидния оригинален стандарт:
25.10.2000 г.

 

Предназначение:
Съответно на целевото му предназначение като многостранно ползу ваемо ловно куче, то трябва да отговаря на всички изисквания за Германски дратхаар и да е приложимо за всякакъв вид работа в полето, гората и водата. Както и като апортиращо куче след изстрела.

Кратка историческа справка:
Германският дратхаар е острокосместо куче, работещо със стойка, ко ето се развъжда на основата на идеята на „Хегевалд" (Зигмунд Фрайхер фон Зайдлиц и Нойкирхен) след столетна употреба на базата на Грифон корталс, като началото на това развъждане се отнася към края на 19 век. Избистрената крайна цел на това развъждане е създаването на немско острокосместо куче със стабилно поведение, способно да бъде обучавано всестранно за работно ловно куче. Според принципа „от постижението към типа" и с последователно съблюдаване свободата на развъждане от най-добрия материал в острокосместите кучета (пуделпойнтер, грифон корталс, немски острокосмест птичар) с преливане на кръв от германски курцхаар. За кратко време възниква немско работно куче, което заради практичната си, устойчива на атмосферните условия космена покривка и многостранчивост е пригодено към всички изисквания на ловната прак тика. Чрез тези си особености Германският дратхаар за кратко време ста ва най-търсеното и предпочитано от големите ловни кучета в Германия и в много други страни.

Общ изглед:
Куче, работещо със стойка с благородно излъчване с твърда напъл но защитаваща кожата космена покривка, с внимателен и енергичен вид. Движенията му трябва да са изпълнени със сила, мощни плавни и хар монични.

Важни пропорции:
Дължината на тялото по възможност да е равна на височината в холката или да я превишава най-много с три сантиметра.

Поведение/Характер:
Стабилен, овладян, балансиран, без страх от дивеча или чувствителност към изстрел, смел и неагресивен.

Глава:
Съответстваща на големината на тялото и на пола. Линиите на главаталеко се скосяват напред в плавен преход.

 

Горна част на главата:
• Череп: Плосък, само отстрани леко заоблен, умерено широк с изразени надочни дъги.
• Стоп: Ясно изразен.
Лицева част:
• Носна гъба: Силно пигментирана в тон с цвета на козината. Достатъчно отворени ноздри.
• Муцуна: Дълга, широка, здрава, леко изгърбена.
• Бърни: Плътни, прилегнали, неувиснали бърни. Добра пигментация, съответстваща на цвета на козината.
• Челюсти/зъби: Големи зъби, мощни челюсти с равномерна и пълна ножицовидна захапка. При което горните резци плътно покриват долните и зъбите са поставени отвесно в челюстта. Пълна зъбна формула от 42 зъба.
• Очи: Желателно тъмни, нито изпъкнали, нито хлътнали с жив и буден израз. Клепачите са добре пигментирани и прилягат плътно към очната ябълка.
• Уши: Средно големи, поставени високо и широко. Да не са извърнати.

 

Шия:
Средно дълга, добре замускулена, леко извита горна линия, суха долна линия откъм гърлото.

 

Тяло:
• Горна линия: Права и леко наклонена назад.
• Холка: Изразена.
• Гръб: Здрав, добре замускулен.
• Поясница: Къса, широка, мускулеста поясна част.
• Крупа: дълга и широка, леко наклонена назад и добре замускулена. Широк таз.
• Гърди: Широки и дълбоки с изразено предгърдие и възможно най-издължена назад гръдна кост. Ребрата са добре заоблени.
• Долна линия и корем: Леко издигната в елегантна дъга назад, сух корем.


Опашка:
Следва линията на гърба, носи се хоризонтално или леко насочена на горе. Нито вирната нито твърде дебела или тънка. За нуждите на лова се скъсява. В страни, където законодателят забранява купирането, опашката може да се остави в естествен вид. Тя достига до скакателната става и се носи права или леко саблевидна.

 

Крайници: 1 - Предни крайници:
• Общи положения: Погледнати отпред, прави и успоредни. В поглед отстрани, стоящи добре под тялото. Разстоянието от пода до лакътя е приблизително равно на това от лакътя до холката.
• Рамене: Плътно прилягаща косо назад лопатка, здраво замускулена. Добри ъгли от лопатката към раменната кост.
• Раменна част: Дълго, добре замускулено сухо рамо.
• Лакти: Прилегнали към тялото, без извъртане нито навътре, нито навън. Добри ъгли между раменна и подраменна част.
• Подраменна част: Сухи и отвесни крака със здрави кости.
• Китки: Здрави.
• Предни долапия: С едва забележим наклон напред.
• Предни лапи: Овално закръглени с плътно събрани пръсти и достатъчно дебели, груби и издръжливи възглавнички. С добра пигментация. Стъпалата са успоредни в стойка и в движение и не се извръщат нитонавътре, нито навън.
2 - Задни крайници:
• Общи положения: Погледнати отзад, прави и успоредни. Добри ъгли на колянни и скакателни стави. Здрави кости.
• Бедра: Дълги, широки и мускулести. Добри ъгли на тазобедрени и колянни стави.
• Коляно: Мощно с добри ъгли към бедрото и подбедрицата.
• Подбедрица: Дълга, мускулеста и жилава.
• Скакателни стави: Здрави.
• Задни долапия: Къси, отвесно поставени.
• Задни лапи: Овално закръглени с плътно събрани пръсти и достатъчно дебели, груби и издръжливи възглавнички. С добра пигментация. Стъпалата са успоредни в стойка и в движение, без да се извръщат нито навътре, нито навън.

 

Движения:
С широк размах, при което предните крайници се изнасят достатъчно далеч напред и силен тласък на задните крайници. И предни и задни крайници остават прави и успоредни. Движенията са добре съгласувани и балансирани.

 

Кожа:
Плътно прилягаща, не образуваща гънки.

 

Космена покривка:
Козина: Остра, твърда прилегнала и гъста. Покривен косъм от 2-4 см. Дълъг, гъст, водонепромукаем подкосъм. Външният контур на кучето не трябва да се нарушава от по-дълга козина. Със своята твърдост и гъстота, козината дава възможно най-добра защита срещу капризите на времето и наранявания. Долната част на крайниците, както и долната страна на гърдите и корема са покрити с гъста, но по-къса козина. Главата и ушите също са покрити с по-къса, но пак гъста и остра козина. Изразените вежди и една добре оформена, не много дълга, но възможно най-твърда брада, подчертават енергичния израз на кучето.

 

Цвят:
• Меланж на кафяво и бяло с или без петна.
• Меланж на черно и бяло с или без петна.
• Кафяво с или без петно на гърдите.
• Светъл меланж.
• Други цветове не се допускат.

 

Големина:
Височина в холката: мъжки 61-68см., женски 57-64см.

 

Недостатъци:
Всички отклонения от горепосоченото се считат за недостатък, чието
оценяване зависи от степента на изразеност.
Тежки недостатъци:
• Къса, тънка или заострена муцуна.
• Слаба захапка.
• Отпуснати клепачи.
• Пропаднал или изгърбен гръб.
• Твърде едър ръст.
• Силно извити навън или навътре лакти.
• О-образни крака, Х-образни или твърде събрано поставени и стъпващи крака. Както в стойка, така и в движение.
• Устойчиво движение „раван” в крачка или в тръс. Вдървена или ситнеща походка.
• Тънки косми, липса на подкосъм.

 

Дисквалифициращи пороци:
• Каквато и да било слабост в поведението, особено по отношение на устойчивостта на изстрел, страх от дивеча, агресивност, нервност или склонност да хапе от страх.
• Недокус или перекус. Захапка „клеща”, липсващи зъби (с изключение на РМ1), близко разположени кучешки зъби.
• Вродена пречупена или извита опашка.
• Грешки в пигментацията.

 

Важно:
Мъжките кучета, трябва да имат два нормално развити и ясно различими тестиса. Напълно спуснати в торбичката.

 

Стандартен тип мъжки дратхаар

Стандартен тип мъжки дратхаар

 

Стандартен тип женски дратхаар

Стандартен тип женски дратхаар