Молба за членство

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО

 

Уважаеми кандидат членове на RKDD, попълнената от Вас молба - ръчно или на компютър, подписана от Вас изпращайте на хартиен носител на адрес:

4230 Асеновград, ул. "Оборище" № 40

Получател: Георги Христозов

 

 


отвори в pdf